6. MĀCĪBU PROCESS


Šobrīd piedāvājam divas angļu valodas programmas bērnudārzā: 
Divas reizes nedēļā- pamatprogrammu (vairāk lasīt zemāk) 
Katru dienu - IPEEP programmu (vairāk lasīt zemāk) 

Ja vēlaties angļu valodu savā bērnudārzā, sazinieties ar mums: 27883535 vai info@vs.edu.lv

INTEGRĒTĀ ANGĻU VALODAS VIDES PROGRAMMA 2018
Tradicionāli angļu valodas nodarbības notiek kā papildus pulciņš 2 reizes nedēļā (sk.zemāk). Aizvien vairāk saprotam, ka bērni vislabāk apgūst jebkādas prasmes, ja tās tiek trenētas ikdienā, kā arī, bērni apgūst vislabāk svešvalodu, ja to aktualizē katru dienu.To apzinoties, Rīgas 1.valodu skola ir izveidojusi jaunu programmu, kas pilnā nosaukumā saucas “Integrētā angļu valodas vides programma pirmsskolā”. 


Ko tas nozīmē un kādas ir programmas priekšrocības? 
  • Integrētā programma nozīmē - angļu valoda ir iesaistīta pirmsskolas mācību plānā un notiks katru dienu.
  • Vides programma nozīmē - grupā tiek izvietoti angļu valodas uzskates materiāli, tiek atskaņotas dziesmas, tiek spēlētas spēles un tiek uzdoti konkrēti mācību uzdevumi katru dienu. Svešvaloda visefektīvāk tiek apgūta, ja tiek aktualizēta pēc iespējas biežāk, ideālā gadījumā - katru dienu.
  • Bērns iemīlēs angļu valodu, pateicoties vecumposmam atbilstošai un interesantai mācību programmai: pasaku teātris, zīmju valoda, mācību materiāli.
  • Slimības laikā mācību process var turpināties. Proti, vecākam ir iespēja saņem darba mapīti mājās un mudināt bērnu turpināt apgūt angļu valodu un nostiprināt jau apgūto.

Sīkāk par Integrētās angļu valodas vides programmu ŠEIT

Atsauksmes: ŠEITPAMATPROGRAMMA

Šajā sadaļā variet redzēt mūsu sagatavošanās procesu, mācību saturu, uzvedības un kārtības noteikumus un kādus mirkļus mūsu centības darba procesā.
  


YouTube Video


Angļu valodas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem notiek bērnudārzā pārsvarā pēcpusdienās 25 minūtes divas reizes nedēļā.
Grupas lielums ir 8-12 bērni, atkarībā no bērnu vecuma un iespējām pievienoties citām līdzīga vecuma grupām.

Nodarbība sākās jau grupiņā, no kuras tiek paņemti bērni. Tad, dodoties uz angļu valodas telpu, bērni jau tiek noskaņoti angļu valodas apguvei un tiek atkārtots iepriekš apgūtais.
Lai ieietu nodarbību telpā, bērniem ir jāizdara kaut kas slepens, ko nedrīkstam jums šeit atklāt! Nodarbības laiks ir sadalīts pa noteiktiem posmiem: sasveicināšanās, atkārtojums, jaunā tēma, jaunās tēmas nostiprināšana un atsveicināšanās.Dodoties atpakaļ uz grupiņu, bērni ejot nostiprina apgūto.Uzvedības un kārtības noteikumi tiek apgūti rotaļu formā un tiek atkārtoti ar skaitāmpantu katras nodarbības sākumā. 

Pirms angļu valodas nodarbību uzsākšanas katrs vecāks aprunājas ar savu bērnu un izskaidro, kāpēc ir svarīgi ievērot noteikumus. Noteikumi palīdz saglabāt drošu, draudzīgu un uz mācību procesu orientētu vidi!

Noteikumi nosaka, ka dodoties uz un no angļu valodas nodarbību telpas bērns tiek iesaistīts angļu valodas aktivitātē, ar kuras palīdzību tiek atkārtots noteikts vārdu krājums, tāpēc pārvietošanās notiek ejot pa pāriem, izturoties pieklājīgi pret citiem un klausoties skolotāja norādījumos. Skriešana nav pieļaujama, lai novērstu traumu iespējamību.

Angļu valodas nodarbībās bērns mācās angļu valodu, piedalās aktivitātēs, klausa skolotāju, ir pieklājīgs un atstāj nodarbību telpu tikai kopā ar skolotāju.

Gadījumos, kad kādam bērnam nav izdevies ievērot nodarbību noteikumus, bērns atvainojās un apstiprina, ka turpinās ievērot tos turpmāk. Ja tomēr kādu apstākļu dēļ noteikumi tiek pārkāpti atkārtoti, tad Skola nosūta bērna vecākiem Uzvedības un kārtības noteikumu online anketu, ar kuras palīdzību vecāks ar bērnu var vēlreiz pārrunāt šos noteikumus un apstiprināt, ka turpinās tos ievēros. 

Vecāki un bērns zina, ka nodarbībās var piedalīties tikai tad, ja tiek ievēroti šie noteikumi. Gadījumos, kad citi bērni tiek apdraudēti, kā arī, ja atkārtoti tiek traucēts mācību process noteikumu neievērošanas dēļ, bērnam var tikt liegta iespēja uz laiku piedalīties nodarbībās. Gluži kā automašīna piedalīties ceļu satiksmes kustībā var tikai, ja tiek ievēroti Ceļu satiksmes noteikumi. Mēs par drošu, draudzīgu un mācību procesu orientētu vidi!

Sīkāk par pamatprogrammu ŠEIT

Atsauksmes: ŠEIT

Informācija atjaunota 02.03.2019.