Jautājumi un atbildes

Biežāk uzdotie jautājumi (BUJ) par 2017./2018. m.g. līguma nosacījumiem:

1. jautājums. Vai mans bērns drīkst apmeklēt dažas nodarbības, lai paskatītos, kā viņam patīk un tad piereģistrēties un samaksāt?
1. atbilde: Jūsu bērnam būs iespēja piedalīties 1 iepazīšanās nodarbībā, pēc kuras, ja vēlaties turpmāk apmeklēt angļu valodu, jāveic reģistrācija mājaslapā. Ja vēlaties, lai jūsu bērns apmeklē angļu valodas nodarbības turpmāk, tad pēc reģistrācijas mājas lapā, jums ir jāveic pirmā mācību mēneša apmaksa uz Skolas konta numuru. 
Turpmāko mēnešu mācību maksa ir jāveic līdz iepriekšējā mēneša pēdējam datumam.

2. jautājums. Cik man jāmaksā, lai uzsāktu nodarbības? 
2. atbilde: 2017./2018. mācību gada mēneša maksa 4-6 gadus veciem bērniem ir EUR 27 mēnesī. Ja mēnesī apmeklētas mazāk kā 4 nodarbības, tad var veikt apmaksu par katru nodarbību atsevišķi, kas ir EUR 6 par katru nodarbību, iesniedzot Skolai ārsta zīmi par slimības dēļ kavētajām nodarbībām. 

Tiek piemērots šāds atrēķins:
1 nodarbība mēnesī - EUR 6
2 nodarbības mēnesī - EUR 12
3 nodarbības mēnesī - EUR 18
4 nodarbības mēnesī - EUR 24
 Apmaksa jāveic uz Skolas kontu.

3. jautājums. Kas notiek, ja tiek kavēts nodarbību ikmēneša maksājums?
3. atbilde. Ja SKOLAS kontā nav ienākusi nākošā mēneša maksa līdz iepriekšējā mēneša pēdējam datumam, tad mēneša maksa ir EUR 32.

4.jautājums. Vai mans bērns var mēnesī apmeklēt tikai dažas nodarbības?
4. atbilde. JĀ! Ja izvēlaties mēnesī apmeklēt tikai dažas nodarbības dažādu apstākļu dēļ, tad Jums PRIEKŠLAICĪGI ir jāsazinās ar Skolu pa tālruni 27883535 vai 27774321, vai rakstot e-pastu: valodu.skola@vs.edu.lv, un Jūs varēsiet pāriet no mēneša līguma maksas uz individuālo nodarbību maksu. Individuālās nodarbības maksa ir 4 Eiro. Ja šādas izmaiņas ir konstatētas pēc nodarbību neapmeklēšanas, tad  pārrēķins par neapmeklētām nodarbībām ir iespējams tikai, ja ir iestājies slimības gadījums.

5. jautājums. Ja mans bērns slimības dēļ neapmeklē nodarbības, vai var maksāt mazāk? Cik?
5. atbilde. Šādos gadījumos ir iespējams pārrēķins saskaņā ar pārrēķina noteikumiem, proti, vecāks Skolai iesniedz pieteikumu, kuram klāt ir pievienota ārsta zīme.

6. jautājums: Ja mans bērns ir kavējis nodarbības, vai varu pats daļēji pārcelt mācību maksu uz nākošo mēnesi?
6. atbilde: Nav pieļaujama patvaļīga mācību maksas aprēķināšana vai novirzīšana. Nodarbību maksu par slimības dēļ kavētām nodarbībām var pārrēķināt tikai Skolas noteiktā kārtībā (skat. iepriekšējo jautājumu).

7. jautājums. Kas notiek, ja nodarbības iekrīt Valsts svētkos vai citos gadījumos?
7. atbilde. Valsts svētkos un bērnudārza svētkos, kā arī karantīnas un līdzīgos gadījumos nodarbības nenotiek, maksa par to samazināta un nodarbības atstrādātas netiek.

8. jautājums. Ja nodarbības apmeklēs arī brālis vai māsa, vai man ir jāreģistrē katrs bērns atsevišķi?
8. atbilde: Jā. 

9. jautājums. Vai ir nodarbību maksas atlaide, ja nodarbības apmeklēs arī brālis vai māsa?
9. atbilde: Jā, katram nākošajam bērnam pēc pirmā tiek piemērota 10% atlaide no mēneša maksas, izņemot gadījumu, ja maksājums tiek kavēts. Tādā gadījumā katram bērnam mēneša maksa ir EUR 32 par kavēto mēnesi. Sīkāka informācija par maksājumu termiņiem sadaļā "Maksa" - "Mācību maksa".


Ja Jums ir vēl kādi jautājumi, lūdzu, vaicājiet un mēs ar prieku atbildēsim:

Skolas kontakti:
E-pasts: info@vs.edu.lv
Tālrunis: 27883535 un 27774321
Comments