2. Mācību maksa


KĀDA IR ANGĻU VALODAS NODARBĪBU MĀCĪBU MAKSA MĒNESĪ BĒRNIEM 2018./2019. m.g.?


Mēneša mācību abonenta maksa par nodarbībām pirmsskolas izglītības iestādē  Rīgas teritorijā, t.sk. līdzšinējos bērnudārzos ārpus Rīgas teritorijas, pamatprogrammā:

  • EUR 29, ja maksa tiek veikta pirms katra nākamā mēneša sākuma (piemēram: maksa par oktobri veikta līdz 30.septembrim) un ja bērns apmeklē vismaz 4 nodarbības tekošā mēnesī;
  • EUR 20, ja maksa tiek veikta pirms katra nākamā mēneša sākuma  un ja bērns iepriekšējā mēnesī apmeklē mazāk par 4 nodarbībām;
  • EUR 34, ja maksa tiek veikta līdz tekošā mēneša 15.datumam (piemēram: maksa par novembri tiek veikta līdz 15.novembrim), neatkarīgi no iepriekšējā mēneša apmeklējuma.

Mēneša mācību maksa par nodarbībām ārpus Rīgas teritorijas jaunajiem bērnudārziem tiks precizēta individuāli.


Mācību maksā ir iekļauti visi mācību materiāli un bērna portfolio materiāli.


KĀ MAKSĀT?


Maksājumu veikšana ir iespējama tikai caur kontu uz šādiem rekvizītiem:


SIA "gas 1. valodskola",

Adrese: Zemitāna iela 2B, ga LV-1012

Reģnr. 40103176090

Konts: L47 RIKO 0002013104376

Banka: Luminor Banka, AS

  Maksājuma mērķis bērnam: piešķirtais reģistrācijas nr., bērna pilns vārds un uzvārds, personas kods un norāde: par angļu valodas nodarbībām

  Maksājuma mērķis pieaugušajam: pilns vārds un uzvārds un norāde: par angļu valodas nodarbībām.


VAI VAR IESNIEGT VID?


Jā, izdevumus par pulciņiem un interešu izglītībai. Jau otro gadu nodokļa atmaksa pienākas arī par bērnu pulciņiem un nodarbībām, ko piedāvā izglītības iestādes vai kuru darbībai pašvaldībā saņemta licence. Rīgas 1. valodu skola atbilst šīm prasībām un ir reģistrēta interešu izglītības iestāde nr. 3351800827. Par to var pārliecināties izglītības iestāžu reģistrā mājaslapā https://viis.lv/ – Valsts izglītības informācijas sistēmas sadaļā Iestādes. Lai atgūtu pārmaksāto nodokli par interešu izglītību, maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti jābūt norādītam maksātājam – fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (pulciņa nosaukumam- angļu valodas nodarbības (nometnēm: par angļu valodas nometni)) un bērna vārdam, uzvārdam un personas kodam. 

Veicot šādu ierakstu maksājuma mērķī Jums nav nepieciešama skolas izziņa par veikto maksājumu. Jūs varat iesniegt VID tikai bankas izdrukas. VID konsultatīvais tālrunis: 67120000.


KĀ MŪS ATRAST?

Attaisnotie izdevumi saskaņā ar VID ir piemērojami, jo esam interešu izglītības programmas īstenotājs, kas reģistrēts izglītības iestāžu reģistrā (VIIS):
1. Nemeklējiet skolu pēc dibinātāja, piemēram, RĪGAS 1. VALODU SKOLAS iestādes datos VIIS kā dibinātājs ir ierakstīts vienkārši “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību” un ar šādu kritēriju tiek atlasītas 602 iestādes.
2. Meklējot datus VIIS pēc nosaukuma fragmenta “Rīgas 1.”, iestāde tiek atlasīta ar garāku nosaukumu “Interešu izglītības iestāde "Rīgas 1. valodu skola"” un iestāde ir pati pirmā atlases rezultātu sarakstā.

SVARĪGI visiem tiem, kuri vēlās iesniegt (vai jau iesniegušibet saņēmuši atteikumu) gada ienākumu deklarāciju un saņemt nodokļu atmaksu par izglītības pakalpojumiem par 2017. gadu.

Kad iesniedzat gada ienākumu deklarāciju un pievienojat attaisnojuma dokumentus, lūdzu, pievienojiet arī divus šos pdf dokumentus, lai VID var pārliecināties, ka Jums ir tiesības atgūt mācību maksas atmaksu.


Atteikuma saņemšanas gadījumā, lūgums sazināties ar mums!


Informācija ir atjaunota 17.08.2018.