4. SASNIEGUMI

Mācību gada laikā angļu valodas programmas ietvaros pirmsskolas vecuma bērni apguva 6 moduļus, kas balstīti uz dažādām pasakām.
Nodarbību laikā bērni nostiprina iepriekšējā nodarbībā apgūto vārdu krājumu, noklausās un aktīvi piedalās pasakas stāstā, izspēlē noteikta vārdu krājuma spēles un izvērtē savu aktīvu dalību nodarbībām.

Šīs lapas apakšsadaļās variet iepazīties ar vecāku izvērtējumu par katru no moduļiem.

2.08.2017.